சாரோடு காதல்

எபிசொட் விளக்கம்

கணக்கு பாடத்தில் பெயிலான வீணாவிற்கு, அவளின் கணக்கு ஆசிரியரும் அவளது தந்தையின் நண்பருமான ராமலிங்கம் சார் பயிற்சி கொடுக்க ஒத்துக்கொள்கிறார். ஒரு மாலை நேர மழையில் நனைந்த வீணாவின் உடலை பார்த்த இராமலிங்கம் கணக்கு பாடத்தில் இருந்து காம பாடம் நடத்த தொடங்கினார், அவரது மனைவி கண் முன்னாலேயே.

எபிசோட் டிரெய்லர்

எபிசொட் விளக்கம்

கணக்கு பாடத்தில் பெயிலான வீணாவிற்கு, அவளின் கணக்கு ஆசிரியரும் அவளது தந்தையின் நண்பருமான ராமலிங்கம் சார் பயிற்சி கொடுக்க ஒத்துக்கொள்கிறார். ஒரு மாலை நேர மழையில் நனைந்த வீணாவின் உடலை பார்த்த இராமலிங்கம் கணக்கு பாடத்தில் இருந்து காம பாடம் நடத்த தொடங்கினார், அவரது மனைவி கண் முன்னாலேயே.

எபிசோட் டிரெய்லர்

விமர்சனம்

விமர்சனம்